Suomessa on kuusi FinnHEMS-tukikohtaa

Kartta tukikohdista

Medi-Helin toiminta siirtyi vuoden 2012 alusta FinnHEMS Oy:lle, joka on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö. FinnHEMS työskentelee yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa ensihoitopalveluiden muodostamiseksi. Se kilpailuttaa helikopteritoimijoita ja hallinnoi tukikohtapalveluita.

Medi-Helin toimintaa jatkavassa, valtion johtamassa ja rahoittamassa lääkärihelikopterijärjestelmässä Suomessa on kuusi tukikohtaa. Jokaisessa tukikohdassa on kolmen minuutin hälytysvalmiudessa lääkäri, lentäjä ja HCM (ent. lentoavustaja, nykyisin 'HEMS Crew Member'). Kaikissa tukikohdissa on sairaanhoitopiirin nimeämä oma vastuulääkäri. Kartassa näkyvät toimintasäteet ovat viitteellisiä, sillä koptereiden lopullinen varustus ja sitä kautta lentopaino vaikuttavat lentomatkan pituuteen.

FinnHEMS on lyhenne sanoista "Finnish Helicopter Emergency Medical Services" mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna kiireellistä lääkärihelikopteritoimintaa.

Kuopion tukikohta aloittaa Itä-Suomessa toimintansa kesällä 2012. Sitä ennen kopteri operoi Joroisista. Tampereella toimii aluksi lääkäriambulanssi. Helikopteri saadaan vuoden 2012 aikana.

FinnHEMS