Turun Medi-Heli 02

Turun Medi-Heli 02 torilla

Ensimmäinen Turussa lentänyt Medi-Helin lääkärihelikopteri oli valkoinen BO-105.

Toiminta Turussa alkoi 1998

Medi-Heli 01:n toimittua Vantaalla muutaman vuoden alkoi Medi-Heli ry suunnitella toisen lääkärihelikopterin perustamista, joko Tampereelle tai Turkuun. Pidemmän korren vei Turku, jossa saaristo asetti haasteita perinteiselle liikkumiselle ja jossa oli tehty perustavaa työtä.

Turun Medi-Heli hälytyksessä

Turun Medi-Helin taustalla oli osaltaan paikallisten anestesialääkäreiden perustama Turun Seudun Lääkäriambulanssin Tuki ry (TSLAT), jonka alkuvuosien puheenjohtaja oli Arno Vuori ja toiminnanjohtaja Markku Sällylä. Yhdistys pyrki mm. erilaisin alaan liittyvin tempauksin keräämään varoja lääkärin rahoittamiseksi ambulanssiin. Tämä ei onnistunut. Sen sijaan Turun Sairaankuljetus Ky tarjosi lääkäreille mahdollisuuden toimia ambulansseissa korvauksetta. Näin toimittiinkin vuoden 1993 ajan. Sen jälkeen vuonna 1994 suoritettiin osa-aikaista lääkäripäivystystä vapaaehtoispohjalta palolaitoksen ambulansseissa. Samana vuonna järjestettiin myös kokeiluviikonloppu lääkärihelikopterilla. Viikonloppu oli erittäin vilkas, mutta ei johtanut silloin pysyvämpään toimintaan.

Lääkäri Arno Vuori

Vas. lentäjä Kenneth Krogius ja lääkäri Arno Vuori.

Vuoden 1997 lopulla Johanniitat ry ilmoitti tuovansa lääkärihelikopterin Turkuun. Tämä vauhditti osaltaan Turun lääkärihelikopterin perustamista. TSLAT:n puheenjohtaja Arno Vuori otti yhteyttä Vantaan Medi-Heliin, jolloin todettiin, että Turun kopteri on parempi perustaa olemassa olevalle Medi-Heli -järjestelmälle, kuin että Johanniitat aloittaisivat toiminnan tyhjästä.

Turun Medi-Heli 02

Toiminta käynnistettiin sittemmin Turun palolaitoksen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaanhoitopiirissä perustavaa työtä teki lääkäri Arno Vuori, palolaitoksella puolestaan palopäällikkö Jari Sainio. Varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 21.5.1998. Ensimmäinen tehtävä oli 10-tiellä Marttilassa, josta potilas jouduttiin kuljettamaan poikkeuksellisesti helikopterilla.

Lääkäri Teemu Elomaa

Lääkäri Teemu Elomaa työskenteli Turun Medi-Helissä alusta loppuun.

Yli 30 lääkäriä

Toimintaa pyörittivät alkukuukausina Medi-Heli 01 -lääkärit Arttu Lahdenperä, Janne Reitala, Ari Kinnunen ja Juha Valli. Koulutusvaiheen jälkeen toiminta siirtyi enenevässä määrin paikallisten lääkärien käsiin, joita olivat mm. Heikki Pälve, Arno ja Armi Vuori, Markku Taittonen, Vesa Lund, Mika Valtonen, Ari Katila ja Teemu Elomaa sekä Elisa Nurmi, Timo Iirola ja Ville Voipio. Lääkärioperaattorina eli lääkäreiden työnantajana oli aluksi EMA Group, kuten Vantaan lääkäreilläkin. Vuoden 2007 alusta lääkinnällinen osuus toiminnasta siirtyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) omaksi toiminnaksi ja lääkäreistä tuli VSSHP:n työntekijöitä myös Medi-Helissä oloaikanaan.

Lääkäri Heikki Pälve.

Lääkäri Heikki Pälve.

Lääkäri Arttu Lahdenperä

Lääkäri Arttu Lahdenperä.

Kaiken kaikkiaan Turun Medi-Helissä työskenteli yli 30 lääkäriä. Alusta loppuun asti työskenteli Teemu Elomaa, joka oli myös lääkärien esimies. Esimiehinä olivat myös Armi Vuori ja Vesa Lund. Ensihoidon erityispätevyysoikeuksia saavutettiin useita. Taustaklinikkana tässä koulutuksessa oli TYKSin ATEK (anestesian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka). Kopterin toiminnan yhteydessä harjoitettiin tutkimusta ja koulutusta, sekä kehitettiin alueen ensihoidon päivittäistoimintoja.

Lentoavustajat palolaitokselta

Turun palolaitokselta (nyk. Varsinais-Suomen pelastuslaitos) tuli viisi lentoavustajaa: Tomi Varjonen (vanhimpana), Jani Saaristo, Jani Haapasalo, Sami Koskinen ja Kimmo Pohjalainen. Sittemmin lentoavustajan koulutus lisääntyi ja nimikkeeksi tuli HEMS-pelastaja (nykyisin HCM). Viimeisinä vuosina lentoavustajina toimivat (vanhimpana) Juha Taaveli (vanhimpana), Mika Arponen, Juhani Tomminen, Juha Lehto, Timo Jaarinen ja Juha Lahtinen.

Lentoavustaja Juha Taaveli

Lentoavustaja Juha Taaveli.

Lentäjät tulivat lento-operaattorien mukana kuten kopteritkin. Operaattoreina olivat aluksi Copterline Oy ja sitten Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab. Alkuvuosien 'turkulaisia' lentäjiä olivat Rauno Hartikainen, Dick Lindholm, Tuomo Juvonen, Ari Tiittanen, Sampo Laitala, myöhemmin myös Tuomas Suominen ja Ville Schreck.

Lentäjä Rauno Hartikainen

Lentäjä Rauno Hartikainen.

Toiminta vauhtiin haasteiden läpi

Kansalaiset antoivat alusta pitäen varauksettoman tukensa toiminnalle. Mutta mm. lääninhallituksen kanta oli varauksellinen ja TYKS pelkäsi kustannusten kaatuvan sille. Eräät kollegat uskoivat lääkäriyksikön tuottavan enemmän laitospotilaita kuin selviytyjiä, mutta vähitellen tulosten paljastuessa on toiminta saanut kaikkien tuen.

Myös Medi-Heli 02 Turku tasapainoili talouden kanssa, ja 1.1. - 28.2.1999 jouduttiin toiminnassa pitämään taukoa varojen puutteen vuoksi. Lopulta mm. kansalaisaktiivisuus auttoi kopterin taas roottoreilleen, kun turkulainen Mia Holmström-Sandström järjesti keräyksen, jossa saatiin kymmeniä tuhansia nimiä adressiin toiminnan jatkamiseksi.

Alkuvuosina hälytyksiä oli noin kolme päivässä, mutta pian tehtävämäärät lähtivät voimakkaaseen nousuun. Viimeisinä vuosina tehtäviä oli kymmenkunta päivässä, lisänä puolen tusinaa konsultaatiota. Tehtävämäärien nousuun vaikuttivat osaltaan myös uudet hätäkeskuslaitoksen hälytysohjeistot.

Turun Medi-Heli 02 ja parakki

Turun Medi-Heli 02 ja ensimmäinen tukikohta.

Pari ensimmäistä vuotta Medi-Helin lentäjä ja lentoavustaja päivystivät Turun palolaitoksen Kärsämäen asemalla, lääkäri vuokrakontissa ja kopteri ulkosalla. Vuonna 2000 saatiin asianmukaiset tilat Kärsämäen paloaseman naapuriin.

Kärsämäen tukikohta

Turun Medi-Heli 02 muutti vuonna 2000 uuteen tukikohtaan Turun lentoasemalle Kärsämäkeen.

Yksi lenkki ensihoitoketjussa

Medi-Heli teki yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Merialueilla ja laivaevakuoinneissa Medi-Helin lääkäri osallistui tehtävään yleensä Turun vartiolentueen kanssa. 1.6.2011 Rajavartiolaitos huomioikin tämän yhteistyön ja myönsi Varsinais-Suomen ensihoitoyksikölle Rajavartiolaitoksen hopeisen levykkeen.

Rajavartiolaitos laivalla

Alkuvuosina Turun Medi-Heli 02:n toimintaan liittyi ennakkoluuloja, mutta sittemmin lääkärihelikopteri on asettunut yhdeksi lenkiksi ensihoitoketjussa, jonka muita tärkeitä osia ovat mm. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sairaankuljetus, alueen yksityiset sairaankuljetusyritykset, Turun vartiolentue, poliisi, hätäkeskuslaitos, Meripelastuskeskus, vapaaehtoisjärjestöt, Turun lentoasema, TYKS-ensiapu ja ATEK-klinikka.