Varainhankinta

Kalenterin kansi

Medi-Helin tukemiseksi myytiin monen vuoden ajan mm. seinäkalenteria.

Karkeasti ottaen noin puolet varoista hankittiin suurelta yleisöltä

Medi-Heli on koko toimintansa ajan ollut riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Omaa rahaa tai omaisuutta ei ole ollut, mikä on vuodesta toiseen pakottanut laajamittaiseen omaan varainhankintaan. Tämä on tuonut tullessaan jatkuvan epävarmuuden, jolloin on jouduttu elämään kädestä suuhun ilman minkäänlaista puskurirahaa huonojen aikojen varalle. Toisaalta lähes kaksikymmentä vuotta kestänyt onnistunut varainhankinta on osoittanut, että kansalaiset ovat pitäneet Medi-Helin toimintaa tärkeänä ja halunneet varmistaa sen jatkumisen.

RAY:n logo

Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

Oman varainhankinnan ohella toimintaa on lähes alusta alkaen rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen vuotuisilla avustuksilla. Niiden suuruus on vaihdellut kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen prosentin välillä toiminnan kokonaismenoista. Anottu ja myönnetty avustus eivät yleensä ole vastanneet toisiaan. Medi-Helin ja Raha-automaattiyhdistyksen yhteistoiminta on edellisestä huolimatta sujunut kaikkien näiden vuosien aikana pääsääntöisesti hyvin ja yhteisymmärryksessä.

Aktian rahalahjoitus

Aktia Medica -niminen rahasto tuotti varoja myös Medi-Helille.

Keräystoiminta

Oma varainhankinta on koostunut kahdesta osiosta. Keräystoiminta, jossa on vastaanotettu erilaisia rahalahjoituksia, on keräyslain mukaisesti luvanvaraista ja siitä on vuosittain raportoitu luvanmyöntäjälle. Lupaa haettiin vuosien ajan lääninhallitukselta ja viimeisinä vuosina uudelta poliisihallitukselta. Myyntitoimintaa, jossa tukija ostaa Medi-Helin erilaisia tuotteita, säädellään etämyyntiä koskevalla lainsäädännöllä. Siinä Medi-Helin kannalta olennaisin määräys koskee tilauksen peruuttamisoikeutta.

Novian puhelinmyyjä

Puhelinmyyjä Katja Röyttä vuonna 2007, jolloin Medi-Helin varainhankinta siirtyi Norpressille.

Telemarkkinointi

Merkittävin tulo on saatu puhelimitse tapahtuvalla telemarkkinoinnilla. Samalla se on aiheuttanut enimmin ongelmia. Ihmiset harvoin pitävät tällaisesta varainhankintamuodosta. Samoin on usein ollut vaikea saada ihmisiä ymmärtämään, että ammattilaisten suorittamasta työstä on myös maksettava korvaus. Telemarkkinointia ovat viimeisinä suorittaneet turkulainen Auria Oy, helsinkiläinen Kantele Varainhankinta Oy ja oululainen Novia Finland Oy (ent. Norpress).

Raimo Stenvall lahjoittaa shekin

Kuljetusyrittäjä Raimo Stenvall teki syntymäpäivänään lahjoituksen Medi-Helille.

Suorat lahjoitukset

Suorat lahjoitukset ovat edullisia niin lahjoittajalle kuin Medi-Helillekin, koska ne tulevat aina perille täysimääräisinä. Niiden määrä ei kuitenkaan koskaan ole riittänyt kattamaan koko vuotuista rahantarvetta. Näin on jouduttu turvautumaan järeämpiin menetelmiin kuten edellä mainittuun telemarkkinointiin. Nämä lahjoitukset ovat kuitenkin olleet merkittävä osa Medi-Helin rahoitukselle.

Kummilentue

Medi-Helin kummilentue sai perustamisvaiheessa hyvän vastaanoton ja siihen liittyi yli tuhat jäsentä. Sittemmin jäsenmäärä vakiintui tuhannenseitsemänsadan vaiheille. Jäsenyys tarkoitti suoraveloitussopimuksen tekemistä Medi-Helin hyväksi. Tämän varainhankintamuodon erityinen edullisuus oli sen ennustettavuus. Kun tiedettiin jäsenten lukumäärä ja keskimääräinen kuukausiveloitus, voitiin etukäteen laskea vuotuinen tuotto. Kummilentue purettiin samalla kun kaikki muukin varainhankinta päättyi vuoden 2011 loppupuolella.

Medi-Helin tuotemyynti

Erilaisia tuotteita ja vaatteita myytiin Medi-Helin nimissä.

Medi-Helin tuotteet

Medi-Helin tunnustuotteita myytiin tasaisesti Medi-Helin perustamisesta lähtien. Niillä oli saadun tuoton lisäksi selkeä PR-arvo ja lääkärihelikopterin näkyvyyttä lisäävä tehtävä.

Medi-Heli DVD

Medi-Helin 15-vuotisjuhlavuodeksi 2007 tehtiin toiminnasta kertova DVD-elokuva.

Medi-Helin varainhankinta on vaatinut paljon työtä ja vastaavasti paljon antamisen ja auttamisen halua kansalaisilta. Tämä työ ja vastapuolella auttamisen halu ovat mahdollistaneet Medi-Helin toiminnan kaikkien kahdenkymmenen vuoden ajan. Siitä lausumme nöyrimmät kiitokset. Nyt tukijoiden määrä lisääntyy entisestään, kun lääkärihelikopterit vastaisuudessa kustannetaan verovaroilla.