Medi-Heli ry

Taustaa

Helsingin lääkäriambulanssissa työskennelleet viisi lääkäriä totesivat syksyllä 1992, että oli oikea hetki saada Suomeen lääkärihelikopteri. Mallia haettiin Saksasta ja Norjasta, joissa toiminnasta oli jo pitkä kokemus. Varsin pian toiminnan käynnistymisen jälkeen havaittiin, että erilaisten taustatoimien hoitamiseksi tarvittiin pysyvä organisaatio. Tällöin perustettiin yhdistys, jonka nimeksi tuli Lääkärihelikopterin Tuki ry. Sittemmin nimi muuttui Pro Medi-Heli ry:ksi, joka myöhemmin vielä lyheni, ja on nykyisin Medi-Heli ry.

Pekka Pinomaa

Medi-Helin hallituksen puheenjohtajana toimi monen vuoden ajan asianajaja, varatuomari Pekka Pinomaa.

Yhdistyksen tehtävä on koko kahdenkymmenen vuoden ajan pysynyt periaatteeltaan muuttumattomana. Yhdistys on pyrkinyt takamaan sen, että lääkärihelikopterilla operatiivista toimintaa kentällä tekevä henkilöstö on voinut keskittyä työhönsä ilman hallinnollisia ja taloudellisia huolia. Yhdistys on vastannut erilaisista hallintotehtävistä ja sopimusten teosta, pitänyt yhteyttä viranomaisiin, hankkinut toimintaan tarvittavat varat, harjoittanut julkaisu- ja PR-toimintaa sekä monenlaista muuta taustatyötä.

Toiminnanjohtaja Henrik Perret

Ensimmäinen toiminnanjohtaja Henrik Perret.

Toiminnanjohtaja Risto Manninen

Toiminnanjohtaja Risto Manninen

Toiminnanjohtaja Risto Mannisen matkapuhelinnumero on 0400 415001 ja sähköpostiosoite risto.manninen@mediheli.fi

Yhdistys, Medi-Heli ry on toiminut läpi vuosien hyvin pienellä miehityksellä. Toiminnanjohtaja on ollut yhdistyksen ainoa pysyvä toimenhaltija. Ensimmäinen toiminnanjohtaja oli Henrik Perret. Häntä seurasi toistaiseksi viimeinen toiminnanjohtaja Risto Manninen. Toimistotehtäviä on ollut hoitamassa pää- tai osapäivätoiminen toimistonhoitaja. Päätoimisena toimistonhoitajana usean vuoden ajan oli Teija Andronoff, jonka jälkeen Eeva-Liisa Heinranta hoiti toimistoa osapäivätoimisena. Lääketieteellisen vastuun on kantanut sivutoiminen ylilääkäri Janne Reitala. Yhdistyksen sivutoimisena taloudenhoitajana on lähes koko toiminnan ajan ollut Elina Sinivirta. Erilaisia palveluksia on ostettu tarvittaessa ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Erityisesti lainopillisia palveluja on vuosien mittaan tarvittu. Niistä on yhdistyksen nimissä vastannut pitkäaikainen hallituksen jäsen varatuomari Timo Pellikka.

Asianajaja, hallituksen jäsen Timo Pellikka

Medi-Helin hallituksen pitkäaikainen jäsen, varatuomari Timo Pellikka.

Teija Andronoff

Päätoimisena toimistonhoitajana oli usean vuoden ajan Teija Andronoff.

Medi-Heli ry on tavanomainen rekisteröity yhdistys, jossa ylintä valtaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Jäsenmäärä on vaihdellut kahdeksankymmenen molemmin puolin ja jäsenistö koostuu yksityishenkilöistä, jotka yhdistyksen hallitus on hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksynyt. Yhdistyskokouksen valitsema viisijäseninen ( 4+1 ) hallitus tekee päätökset yhdistyksen jokapäiväisestä työtä. Yhdistyksen pitkäaikaisimmat puheenjohtajat ovat olleet varatuomari Pekka Pinomaa ja kansanedustaja Heli Paasio.

Yhdistys tänään

Kun vastuun lääkärihelikopteritoimminnan järjestämisestä on ottanut julkisin varoin rahoitettava FinnHEMS Oy, Medi-Heli ry:n säännöt on muutettu vastamaan yhdistyksen nykyisiä tavoitteita perinneyhdistyksenä. Medi-Heli ry:n nykyisenä tavoitteena on kerätä ja ylläpitää lääkärihelikopteri Medi-Helin historiaan liittyvää aineistoa, ylläpitää Medi-Helissä työskennelleiden eri ammattiryhmien välisiä kontakteja ja tukea lääkärihelikopteritoiminnassa nykyisin työskenteleviä henkilöitä ja kehityshankkeita. Medi-Heli ry:n nykyinen hallituksen muodostavat lääkärihelikopterissa työskennelleet henkilöt; hallituksen kokoonpano vuodesta 2015 lähtien:

  • Tom Sifvast, pj
  • Janne Reitala, vpj
  • Mikko Ilmonen
  • Seppo Sallankivi