Medi-Heli ry

Taustaa

Helsingin lääkäriambulanssissa työskennelleet viisi lääkäriä totesivat syksyllä 1992, että oli oikea hetki saada Suomeen lääkärihelikopteri. Mallia haettiin Saksasta ja Norjasta, joissa toiminnasta oli jo pitkä kokemus. Varsin pian toiminnan käynnistymisen jälkeen havaittiin, että erilaisten taustatoimien hoitamiseksi tarvittiin pysyvä organisaatio. Tällöin perustettiin yhdistys, jonka nimeksi tuli Lääkärihelikopterin Tuki ry. Sittemmin nimi muuttui Pro Medi-Heli ry:ksi, joka myöhemmin vielä lyheni, ja on nykyisin Medi-Heli ry.

Heli Paasio

Medi-Helin hallituksen viimeisin puheenjohtaja on kansanedustaja Heli Paasio Turusta.

Pekka Pinomaa

Medi-Helin hallituksen puheenjohtajana toimi monen vuoden ajan asianajaja, varatuomari Pekka Pinomaa.

Yhdistyksen tehtävä on koko kahdenkymmenen vuoden ajan pysynyt periaatteeltaan muuttumattomana. Yhdistys on pyrkinyt takamaan sen, että lääkärihelikopterilla operatiivista toimintaa kentällä tekevä henkilöstö on voinut keskittyä työhönsä ilman hallinnollisia ja taloudellisia huolia. Yhdistys on vastannut erilaisista hallintotehtävistä ja sopimusten teosta, pitänyt yhteyttä viranomaisiin, hankkinut toimintaan tarvittavat varat, harjoittanut julkaisu- ja PR-toimintaa sekä monenlaista muuta taustatyötä.

Toiminnanjohtaja Henrik Perret

Ensimmäinen toiminnanjohtaja Henrik Perret.

Yhdistys, Medi-Heli ry on toiminut läpi vuosien hyvin pienellä miehityksellä. Toiminnanjohtaja on ollut yhdistyksen ainoa pysyvä toimenhaltija. Ensimmäinen toiminnanjohtaja oli Henrik Perret. Häntä seurasi toistaiseksi viimeinen toiminnanjohtaja Risto Manninen. Toimistotehtäviä on ollut hoitamassa pää- tai osapäivätoiminen toimistonhoitaja. Päätoimisena toimistonhoitajana usean vuoden ajan oli Teija Andronoff, jonka jälkeen Eeva-Liisa Heinranta hoiti toimistoa osapäivätoimisena. Lääketieteellisen vastuun on kantanut sivutoiminen ylilääkäri Janne Reitala. Yhdistyksen sivutoimisena taloudenhoitajana on lähes koko toiminnan ajan ollut Elina Sinivirta. Erilaisia palveluksia on ostettu tarvittaessa ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Erityisesti lainopillisia palveluja on vuosien mittaan tarvittu. Niistä on yhdistyksen nimissä vastannut pitkäaikainen hallituksen jäsen varatuomari Timo Pellikka.

Asianajaja, hallituksen jäsen Timo Pellikka

Medi-Helin hallituksen pitkäaikainen jäsen, varatuomari Timo Pellikka.

Teija Andronoff

Päätoimisena toimistonhoitajana oli usean vuoden ajan Teija Andronoff.

Medi-Heli ry on tavanomainen rekisteröity yhdistys, jossa ylintä valtaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Jäsenmäärä on vaihdellut kahdeksankymmenen molemmin puolin ja jäsenistö koostuu yksityishenkilöistä, jotka yhdistyksen hallitus on hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksynyt. Yhdistyskokouksen valitsema kuusijäseninen ( 5+1 ) hallitus tekee päätökset yhdistyksen jokapäiväisestä työtä. Toiminnanjohtajan vastuulla on näiden päätösten toimeenpano ja asioiden käytännön hoito. Yhdistyksen pitkäaikaisimmat puheenjohtajat ovat olleet varatuomari Pekka Pinomaa ja kansanedustaja Heli Paasio.

Yhdistys tänään

Yhdistyksellä on toimisto Helsingissä, osoitteessa Yrjönkatu 34, A-rappu, II kerros. Toimistossa työskentelee tällä hetkellä ainoastaan toiminnanjohtaja Risto Manninen.

Toimiston puhelinnumero on 09 756 2840, faksi 09 7562 8470, sähköposti toimisto@mediheli.fi

Toiminnanjohtaja Risto Manninen

Toiminnanjohtaja Risto Manninen

Toiminnanjohtaja Risto Mannisen matkapuhelinnumero on 0400 415001 ja sähköpostiosoite risto.manninen@mediheli.fi

Toimisto on avoinna arkipäivisin perjantaita lukuun ottamatta klo 10.00 – 14.00.

Yhdistyksen vastuun loputtua lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisestä, ovat myös tehtävät työt vähentyneet; eivät kuitenkaan kokonaan loppuneet. Vuoden 2012 alkaessa ja aikana puretaan kaikki tarpeettomiksi jäävät sopimukset ja toiminnot. Jäljelle jääneet myyntituotteet pyritään realisoimaan. FinnHEMS Oy:lle vuokrattujen tukikohtakiinteistöjen hallinnoinnista joudutaan edelleen vastaamaan. Toimintaa hoidetaan edelleenkin yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Päätöksiä yhdistyksen tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tehdään sekä yhdistyksen hallituksessa että vuosikokouksissa.