Medi-Heli är numera ”historia” - vi vill rikta ett tack till alla som har stött oss

Under tjugo år har Med-Heli byggt upp ett nätverk för den riksomfattande akutvården och från början av 2012 tar en annan aktör över. Utan stödet från medborgarna hade Medi-Heli inte fungerat. När ansvaret inte längre är vårt vill vi rikta ett ödmjukt tack till alla. I dag axlar FinnHEMS, som sjukvårdsdistrikten äger och staten finansierar, ansvaret för läkarhelikopterverksamhet som täcker hela Finland. Det är gott att fortsätta på den grund som Medi-Heli har lagt.

På våra hemsidor berättar vi om Med-Helis historia och nuvarande roll.