FinnHEMS har sex baser i Finland

Kartan av baser

I början av år 2012 tog FinnHEMS över Med-Helis verksamhet. FinnHEMS är ett aktiebolag och en administrativ enhet för det riksomfattande nätverket av läkarhelikoptrar. FinnHEMS och universitetssjukvårdsdistrikten står tillsammans för akutvården. FinnHEMS konkurrensutsätter helikopteroperatörer och administrerar baserna.

Medi-Helis verksamhet uppgår i ett riksomfattande nätverk som finansieras och leds av statsmakten och läkarhelikoptrarna fungerar nu utgående från sex baser. På varje bas är beredskapen till start tre minuter och i teamet som rycker ut ingår läkare, pilot och HCM. HCM är tidigare flygassistent och förkortningen står för HEMS Crew Member. Varje bas har en egen ansvarig läkare som utses av sjukvårdsdistriktet. Verksamhetsradierna på kartan är inte exakta eftersom den slutliga utrustningen ombord på helikoptrarna inverkar på flygvikten och därmed på räckvidden.

FinnHEMS är en förkortning på ”Finnish Helicopter Emergency Medical Services” och betyder fritt översatt brådskande helikopterburen läkarhjälp.

Basen i Kuopio i östra Finland inleder verksamheten under sommaren 2012. Men före det lyfter helikopter från Jorois. I Tammerfors startar man först med läkarambulans men meningen är att ta i bruk en helikopter under 2012.

FinnHEMS