Besättning

Ombord på FinnHEMS läkarhelikopter finns läkare, pilot och HCM. Undantagsvis har helikoptern i Rovaniemi två piloter ombord.

Läkaren

Läkarna vid FinnHEMS är i regel specialister på anestesiologi och intensivvård och har utbildats för att upprätthålla de vitala livsfunktionerna. Många har också akutvård som specialtet. Janne Virta leder den medicinska verksamheten vid FinnHEMS. Han har lång erfarenhet av läkarhelikoptern Medi-Heli. Därtill finns ansvariga läkare vid samtliga sex baser som ingår i FinnHEMS.

Piloten

För att få flyga för FinnHEMS förutsätts att man har certifikat för helikopter, minst 1 000 timmar som befäl i helikopter, behörighet för instrumentflygning. Behörighet för NVG-flygning (mörkerflygning) samt HEMS MCC behörighet. De flesta piloterna vid FinnHEMS har lång erfarenhet av att flyga för Medi-Heli.

HCM

HCM står för Hems Crew Member (tidigare flygassistent eller brandman-ambulansförare, akutvårdare med specialskolning för läkarhelikopterverksamhet). I praktiken rekryterar man HCM-besättning från de lokala brandstationerna eller sjukvårdsdistrikten. HCM har i uppgift att navigera, spana då helikoptern lyfter eller landar, bevaka helikoptern och vid behov assistera i medicinska uppdrag på olycksplatsen. HCM skolas också i att assistera piloten.

Den medisinska verksamhetens ledare, läkaren Janne Virta.

Läkaren Janne Virta.

Pilot Ville Mantere

Piloten Ville Mantere.

HCM Heikki Aarela

HCM Heikki Aarela.