Operatörer

FinnHEMS köper helikoptertjänsterna av utomstående operatörer. Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab, SHT har hand om flygverksamheten på de tre baserna i södra Finland, det vill säga Vanda, Åbo och Tammerfors. SHT flyger helikoptermodellen EC-135.

När det gäller baserna i norr (nu i Jorois och senare Kuopio samt i Uleåborg och Rovaniemi) har FinnHEMS gjort avtal med Scandinavian Medcopter Ab. Avtalet är tillfälligt och det slutliga beslutet om flygoperatör fattas när alla processer i anslutning till avtalet är slutförda. Som helikopter används tillsvidare den nuvarande typen EC-135. Men man dryftar möjligheten att ta i bruk modell EC-145.

Scandinavian Medicopter

Scandinavian Medicopter har verksamhet också i Sverige.