Medi-Heli 02 Åbo

Åbo Medi-Heli 02 på torget

Vit i starten. Den första läkarhelikoptern BO-105 i Åbo var inte röd.

Verksamheten i Åbo började 1998

Några år efter starten i huvudstadsregionen inleddes planeringen av en annan läkarhelikopter som skulle fungera utgående från antingen Tammerfors eller Åbo. Valet föll på Åbo bland annat med tanke på de krav som skärgården ställer och där hade man redan kommit i gång med projektet.

Åbo Medi-Heli i uppgift

Lokala anestesiläkare hade nämligen startat föreningen Turun Seudun Lääkäriambulanssin Tuki, TSLAT (stödet för läkarambulans i Åbo). Syftet med föreningen var att samla in medel för att finansiera en läkarambulans. Det lyckades inte men i stället erbjöd bolaget Turun Sairaankuljetus (Åbo sjuktransport) läkarna möjlighet att verka i ambulanser utan ersättning. Det skedde 1993 och följande år hade läkarna deltidsjour på frivillig basis i räddningsverkets ambulanser. Samma år upprätthöll man under ett veckoslut läkarhelikopter på prov. Veckoslutet var väldigt livligt men ledde ändå inte till bestående verksamhet.

Läkaren Arno Vuori

Veteraner. Piloten Kenneth Krogius, till vänster och läkaren Arno Vuori.

I slutet av 1997 meddelade föreningen Johanniitat (Johanniterna) att man skaffar en läkarhelikopter till Åbo. Det satte slutligen fart på starten av en läkarhelikopter i Åbo. Ordföranden för TSLAT, Arno Vuori tog kontakt med Medi-Heli i Vanda. Parterna kom till insikt om att det skulle vara mer ändamålsenligt att starta en läkarhelikopter som bygger på det existerande systemet, som Medi-Heli byggt upp, i stället för att starta från noll. Verksamheten kom sedan i gång som samarbete mellan räddningsverket i Åbo och sjukvårdsdistrikten. Läkaren Arno Vuori och räddningsverkets brandchef Jari Sainio lade grunden för funktionerna och det operativa arbetet kom i gång den 21 maj 1998. Det första uppdraget gällde en olycka på väg 10 i S:t Mårtens. Undantagsvis måste man transportera den första patienten till sjukhus i helikoptern.

Åbo Medi-Heli 02

Toiminta käynnistettiin sittemmin Turun palolaitoksen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaanhoitopiirissä perustavaa työtä teki lääkäri Arno Vuori, palolaitoksella puolestaan palopäällikkö Jari Sainio. Varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 21.5.1998. Ensimmäinen tehtävä oli 10-tiellä Marttilassa, josta potilas jouduttiin kuljettamaan poikkeuksellisesti helikopterilla.

Läkaren Teemu Elomaa

Från början till slut. Läkaren Teemu Elomaa verkade vid Medi-Heli i Åbo under alla år.

Över 30 läkare

I början var det läkarna Arttu Lahdenperä, Janne Reitala, Ari Kinnunen och Juha Valli från Medi-Heli 01 i Vanda som höll i gång i Åbo. Efter inskolningsskedet tog allt fler lokala läkare över, bland andra Heikki Pälve, Arno och Armi Vuori, Markku Taittonen, Vesa Lund, Mika Valtonen, Ari Katila, Teemu Elomaa samt Elisa Nurmi, Timo Iirola och Ville Voipio. I starten fungerade EMA Group som läkaroperatör, det vill säga läkararbetsgivare, alltså samma som i Vanda. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tog ansvar för den medicinska verksamheten i början av 2007 och läkarna anställdes hos sjukvårdsdistriktet. Sammanlagt hann över 30 läkare arbeta vid Medi-Heli 02 i Åbo.

Läkaren Heikki Pälve.

På plats. Läkaren Heikki Pälve.

Läkaren Arttu Lahdenperä

På väg. Läkaren Arttu Lahdenperä.

Teemu Elomaa var med från början till slut och han var också läkarnas förman. Andra förmän var Arni Vuori och Vesa Lund. Under åren hann flera läkare specialisera sig på akutvård. I anslutning till verksamheten ägnade läkarna sig åt forskning och utbildning samtidigt som man utvecklade den dagliga praxisen inom akutvården.

Flygassistenter från räddningsverket

Räddningsverket i Åbo, som numera heter Egentliga Finlands räddningsverk, upplät fem flygassistenter: Tomi Varjonen (äldst) , Jani Saaristo, Jani Haapasalo, Sami Koskinen och Kimmo Pohjalainen. Senare blev utbildningen av flygaasistenter mer krävande och flygassistenterna blev HEMS-räddare. I dag är benämningen HCM. Under de senaste åren fungerade Juha Taaveli (äldst), Mika Arponen, Juhani Tomminen, Juha Lehto, Timo Jaarinen och Juha Lahtinen som flygassistenter.

Flygassistenten Juha Taaveli

Redo att lyfta. Flygassistenten Juha Taaveli.

Flygoperatörerna stod för både pilot och helikopter. Först hade Copterline Av ansvar, sedan tog Skärgårdshavets helikoptertjänst Ab över. ”Åbopiloter” var Rauno Hartikainen, Dick Lindholm, Tuomo Juvonen, Ari Tiittanen, Sampo Laitala och senare även Tuomas Suominen och Ville Schreck.

Piloten Rauno Hartikainen

Bakom spakarna. Piloten Rauno Hartikainen.

Trögt i starten

Folk i Åboregionen trodde från starten på konceptet och gav sitt fulla stöd men på länsstyrelsen förhöll man sig reserverad och på ÅUCS oroade man sig för att tvingas ta över alla kostnader. En del kolleger ansåg att läkarenheten skulle producera fler långliggare än överlevare men i takt med att verksamheten gav resultat ställde sig småningom alla bakom arbetet.

Också Med-Heli 02 Åbo hade problem med finansieringen och mellan 1 januari och 28 februari 1999 gjorde man helt enkelt uppehåll med anledning av brist på pengar. Slutligen var det en folkrörelse som gjorde att Medi-Heli åter kunde lyfta. Der var Mia Holmström-Sandström från Åbo som satte i gång en namninsamling med en vädjan om att fortsätta. Tiotusentals människor skrev på.

Under de första åren hade Medi-Heli i Åbo två tre larm i dagen men sedan ökade antalet uppdrag snabbt och under de sista åren hade man ett tiotal uppdrag per dag och på det ytterligare alla konsultationer. Sin inverkan på det ökade antalet uppdrag hade de nya instruktionerna på nödcentralerna.

Åbo Medi-Heli 02

Den första basen. Som anspråkslös kan man beskriva Medi-Helis första ställe i Åbo.

De två första åren hade piloten och flygassistenten vid Medi-Heli i Åbo jour på brandstationen i Kärsämäki medan läkaren satt i en hyrd container och helikoptern stod ute. År 2000 färdigställdes ändamålsenliga lokaler som låg granne med samma brandstation.

Kärsämäki bas

Den andra basen. År 2000 tog Medi-Heli i Åbo i bruk ändamålsenliga lokaler.

En länk i akutkedjan

Medi-Heli samarbetade med olika instanser i området och när uppdraget gällde till sjöss eller på något fartyg åkte läkare ut med flygflottiljen i Åbo. Gränsbevakningsväsendet uppmärksammade samarbetet och beviljade den 1 juni 2011 Egentliga Finlands akutvårdsenhet sitt hederstecken i silver.

Gränsbevakningen ombord

I början förekom en del fördomar kring Medi-Heli 02 Åbo men senare har Medi-Heli uppfattats som en länk i kedjan med ansvar för akutvården. Andra länkar i samma kedja är ambulansenheten vid Egentliga Finlands räddningsverk, de privata sjuktransportföretagen, flygflottiljen i Åbo, nödcentralen, Sjöräddningen, frivilligorganisationerna, flygplatsen i Åbo, akuten på ÅUCS och ATEK-kliniken.