Anskaffningen av medel

Kalendern

Dag för dag. Väggkalendern för hela året hörde till de alster som såldes till förmån för Medi-Heli.

Varannan slant från det finländska folket

Under alla år har Medi-Heli varit beroende av utomstående stöd. Medi-Heli har varken haft egna pengar eller egen förmögenhet och har följaktligen år efter år bedrivit en omfattande insamling av medel. Det förde med sig en fortlöpande osäkerhet som har resulterat i att man har fungerat från hand till mun, utan någon som helst buffert med tanke på dåliga tider. Å andra sidan har de lyckade insamlingarna visat att medborgarna har uppskattat Medi-Heli och önskat se verksamheten fortsätta.

RAY:s logo

Penningautomatföreningens penningar

Vid sidan om egen anskaffning av medel har det årliga stödet från Penningautomatföreningen, RAY finansierat arbetet. Stödet från RAY har varierat och täckt allt mellan 20 och 60 procent av utgifterna. Det anhållna och det bevilja beloppet har oftast inte motsvarat varandra. Men samarbetet mellan Medi-Heli och Penningautomatförningen har i regel fungerat fint under alla år.

Aktiaa avkastning

Avkastning. Fonden Aktia Medica renderade också inkomster åt Medi-Heli.

Insamlingen

Den egna anskaffningen av medel har vilat på två grunder. För det första har man samlat in medel och tagit emot penningdonationer, på basis av tillstånd i enlighet med lagen om penninginsamling. Varje år har vi rapporterat till den instans som beviljat tillstånd. Först var det länsstyrelsen som beviljade tillstånd, sedan polisstyrelsen. För det andra har man skaffat medel genom att sälja produkter med anknytning till Medi-Heli. Också denna verksamhet regleras i lag. Ur Medi-Helis synvinkel har ångerrätten varit den mest väsentliga bestämmelsen.

Novias Telefonförsäljare

Godafton, det är från Medi-Heli. Telefonförsäljare Katja Röyttä på Norpress ringde upp folk som ett led i telemarknadsföringen.

Telemarknadsföringen

De mest betydande intäkterna har haft sitt upphov i telemarknadsföring som sker per telefon. Samtidigt har detta orsakat en hel del problem. Folk gillar sällan det här sättet att skaffa pengar. Det har inte heller varit alldeles enkelt att övertyga folk att de som utför arbetet, telemarknadsförarna, ska ha betalt för det. Under de senaste åren har Auria Ab från Åbo, Kantele Varainhankinta Ab i Helsingfors och Novia Finland Ab (tidigare Norpress) i Uleåborg haft hand om telemarknadsföringen.

Företagaren Raimo Stenvall skänkte pengar till Medi-Heli

Donator. Företagaren Raimo Stenvall gjorde som många andra, skänkte pengar till Medi-Heli på sin födelsedag.

Direkta stöd

De direkta donationerna är de mest lönsamma för både givare och mottagare. Summan når fram till sitt fulla värde. Men donationerna har aldrig varit så betydande att pengarna skulle ha räckt för ett helt år. Därför har Medi-Heli tytt sig till andra, mer synliga, metoder som telemarknadsföringen. Men donationerna har stått för en betydande andel i finansieringen.

Fadderflottiljen

Fadderflottiljen fick ett gott mottagande i starten och över tusen medlemmar anslöt sig. I något skede stabiliserades medlemssiffran vid 1700. För att bli medlem förutsattes ett avtal om direktdebitering till förmån för Medi-Heli. Fördelen med denna form av anskaffning av medel var inte bara att systemet var förmånligt utan också förutsägbart. När man visste storleken på det månatliga stödet och antalet medlemmar kunde man räkna med en viss summa. Fadderflottiljen avvecklades i slutet av 2011, samtidigt som all annan anskaffning av medel.

Medi-Helis stödprodukter

Egen logga. Nyckelringar, pennor och muggar var några av prylarna som skulle hålla Medi-Heli i luften.

Medi-Helis stödprodukter

Produkter med Medi-Helis logga eller varumärke har från starten haft jämn åtgång. Försäljningen har gett direkta intäkter men också ett PR-värde och synlighet åt Medi-Heli.

Medi-Heli DVD

På film. Med anledning av 15-årsjubileet gjorde man 2007 en film om Medi-Helis arbete.

Anskaffningen av medel har krävt stora ansträngningar och har bland medborgarna renderat stor välvilja och önskan att hjälpa. Detta arbete och önskan att hjälpa har skapat förutsättningar för Medi-Helis verksamhet i tjugo års tid. Vi vill rikta ett ödmjukt tack till alla. Nu blir de som stöder läkarhelikoptern allt fler i och med att verksamheten i framtiden finansieras med hjälp av skattemedel.