Personalfortbildning

Meriturva fortbildning

Beredskap. Man tränade bland annat att klara sig ur en helikopter som hamnat i vatten. Övningarna sker i centralen som Meriturva har i Lojo.

Skolning i simulator och vinsch

Personalen vid Medi-Heli tog regelbundet del av skolning och fortbildning inför uppgifter som anslöt sig till arbetet. Piloterna och flygassistenterna fick skolning i simulator i bland annat Björneborg och läkarna lärde sig att bli vinschade hos gränsbevakningen och flygflottiljerna i Åbo och Vanda. Och alla inom Med-Heli var med om skolning i sjöräddning, som sker i Meriturvas central i Lojo. Man övade också att köra i halt väglag.

Skolning i vinsch

I vinschen. Man behöver också öva sig i att bli vinschad ner till eller upp från farkost till sjöss och det gjorde man hos gränsbevakningen.

Skolning i simulator

I simulator. Övningar i olika situationer ger färdigheter att agera när det gäller. Testet gjordes med tre månaders mellanrum.

I ett utryckningsfordon ska man också klara av halt och svårt väglag

Bakom ratten. I ett utryckningsfordon ska man också klara av halt och svårt väglag, som i Borgå under vintern 2010.

Disputand Olli Väisänen

Disputand. Olli Väisänen som står längst till höger är en av Medi-Helis läkare som har doktorerat.