Besättning

Besättningen i helikoptern

På väg. Piloten J-P Mattila till vänster, läkaren Janne Virta i bakgrunden och flygassistenten Teppo Koskue.

Ombord på Medi-Heli helikoptrar har man haft en besättning bestående av tre personer: läkare, pilot och flygassistent (senare HEMS-räddare). FinnHEMS helikopter i Rovaniemi har undantagsvis två piloter ombord.

Läkaren Reitala in action

Första hjälpen. Läkaren Janne Reitala är på plats.

I starten var läkarna anställda vid aktiebolaget EMA Group. Från 2003 har Medi-Heli själv stått för den medicinska tjänsten, i Vanda fram till 2006 och i Åbo till 2007. I Vanda tog Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt över det medicinska ansvaret 2006, i Åbo axlade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvaret 2007. Läkarna är i huvudsak specialister i anestesiologi och intensivvård och har utbildning i att återuppliva vitala livsfunktioner. Många har också specialbehörighet i akutvård.

Night Vision Goggles

Övning ger färdighet. I Finland krävs att piloterna i läkarhelikopter har behörighet att flyga med NVG, eller mörkerseende. Alla fick skolningen. Till höger HEMS-räddaren Juha Leppänen, bredvid utbildaren Harald Hartmann och bakom piloten J-P Mattila.

De krav som ställdes på piloterna var helikopterlicens och minst 1 000 timmar som befäl i helikopter, behörighet att flyga instrumentflygning ensam, NVG-behörighet (mörkerseende) samt behörighet för HEMS MCC. Piloterna var anknutna till flygoperatörerna. Sedan 1997 har man konkurrensutsatt valet av helikopteroperatör. Medi-Helis sista operatör var Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT) som handhade uppgiften utan avbrott i både Åbo och Vanda med start i början av 2000-talet.

HEMS-räddaren på olycksplatsen

Assisterar. Flygassistenten eller HEMS-räddaren Heikki Aarela bistår i räddningsarbetet.

Flygassistenten hade i uppdrag att navigera, spana under start och landning samt assistera vid behov på plats även i medicinska uppgifter. Under den första tiden anställde flygoperatören flygassistenter men relativt snabbt började kommunerna ställa upp med flygassistenter. Oftast var det fråga om brandmän-ambulansförare med särskild skolning för uppdraget. Senare och i linje med mer avancerad skolning började man benämna flygassistenterna för HEMS-räddare.