Operatörer

Läkaren Ari Kinnunen

Vd och läkare. Ari Kinnunen är vd för EMA Group och var läkare vid Medi-Heli.

De gjorde jobbet

Medi-Heli köpte tjänster av utomstående aktörer. Bakom de medicinska tjänsterna stod företaget EMA Group Ab . Med-Heli anlitade EMA nästan från starten till 2003.

År 2003 grundade Med-Heli två enheter, Medi-Heli 01 Vanda och Medi-Heli 02 Åbo och började därmed själv producera hälsovårdstjänster.

I Åbo stod EMA Group för vården från början till mars 2003 varvid Medi-Heli tog över och axlade servicen fram till 2007, i Vanda från 2003 till 2006. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt tog det medicinska ansvaret för Medi-Heli 01 i början av 2006 och i Åbo tog Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt över ett år senare, i början av 2007. Och i början av 2012 bestämdes att FinnHEMS tar över enheterna.

Kenneth Krogius

Vd och pilot. Kenneth Krogius är chef för Skärgårdshavets helikoptertjänst och pilot.

Man köpte också flygtjänsterna av utomstående. I början var det Helikopteripalvelu Ab som agerade flygoperatör. Copter Action Ab köpte Helikopteripalvelu i slutet av 90-talet och bytte senare namn till Copterline Ab. Copterline flög för Medi-Heli fram till början av 2000-talet. Därefter har Medi-Heli köpt tjänsten av Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab , SHT. SHT flög för Medi-Heli till slutet men fortsätter för FinnHEMS på baserna i södra Finland.

Flygassistenterna kom från räddningsverken, från Vanda räddningsverk som sedermera blev Mellersta Nylands räddningsverk och från Åbo räddningsverk, numera Egentliga Finlands räddningsverk. Man kan jämföra insatserna med operatörernas. Dåvarande brandchefen i Vanda, Reijo Rajala arbetat aktivt och fördomsfritt då han lät Medi-Heli använda sina brandmän-ambulansförare.