Medi-Heli Pete i Vasa

Medi-Heli Pete hos räddningsverket

Plattan. Medi-Heli Pete i beråd att landa vid basen hos räddningsverket i Vasa.

Ingen dans på rosor i Vasa

Läkar- och räddningshelikoptern Pete inledde 2003 verksamhet i Vasa och två år senare sökte Medi-Heli synergier i samverkan mellan fler helikoptrar. Helikoptern i Vasa hade problem med finansieringen och slutligen landade Pete för gott på grund av oklarheter i anskaffningen av medel.

I bakgrunden till Pete låg en folkrörelse. Det var Minta Manninen och Anna-Lena Lövdal i Vasa som stod bakom en adress med 50 000 namn. Dåvarande inrikesminister Kari Häkämies tog emot namninsamlingen. Man försökte få i gång en ambulanshelikopter i samarbete med Sverige och med stöd av EU men nådde inte resultat. Det dröjde till 2002 då Manninen och Lövdal tillsammans med räddningschefen i Vasa, Esko Kakkuri lyckades skapa en funktionsduglig grupp som grundade Österbottens Räddningshelikopters Stöd rf. Lars-Eric Östergård blev verksamhetsledare.

Räddningshelikoptern Pete hade sin bas vid Vasa räddningsverk. I början åkte man efter läkare från sjukhuset men senare uppfördes lokaler för jour för hela besättningen i anslutning till räddningsverket i Vasa.

Piloten Anne Hautaluoma

En av tre. Piloten Anne Hautaluoma.

En av piloterna vid Medi-Heli Pete i Vasa var en kvinna, Anne Hautaluoma. På den tiden fanns bara tre kvinnliga helikopterpiloter i Finland.

Pete och besattning

I början. I besättningen i Vasa ingick först sjukvårdare i stället för läkare, som kom senare.