Medi-Heli rf

Bakgrunden

Fem läkare, som arbetade i läkarambulansen i Helsingfors, ansåg hösten 1992 att tiden var mogen för en finländsk läkarhelikopter. Förebilderna fanns i Tyskland och Norge där man redan då hade lång erfarenhet av helikopterburen läkarhjälp. Efter starten dröjde det inte länge förrän man insåg att det behövs en bestående organisation som tar hand om allt som sker i bakgrunden. Så grundades föreningen som först fick heta Pelatushelikopterin Tuki rf, sedan Pro Medi-Heli rf och slutligen Medi-Heli rf.

Heli Paasio

Riksdagsledamot Heli Paasio från Åbo är styrelseordförande i Medi-Heli.

Pekka Pinomaa

Vicehäradshövding Pekka Pinomaa var ordförande för Medi-Helis styrelsen i många år.

Principen för föreningen har varit den samma från början, att garantera att den operativa personalen på fältet kan ägna sig åt sitt arbete utan att behöva bekymra sig över administration eller ekonomi. Föreningen har administrerat, slutit avtal, hållit kontakt med myndigheter, skaffat pengar för verksamheten, ägnat sig åt PR, gett ut publikationer och skött mycket annat som sker i bakgrunden.

Verksamhetsledaren Henrik Perret

Henrik Perret var Medi-Helis första verksamhetsledare.

Föreningen, Medi-Heli rf har under alla år fungerat med minimal personal. Verksamhetsledaren har varit den enda heltidsanställda. Den första på posten var Henrik Perret, den andra är den nuvarande verksamhetsledaren Risto Manninen. Byråsekreterarens uppgifter har skötts antingen på hel- eller deltid. I många år var Teija Andronoff byråsekreterare, sedan kom Eeva-Liisa Heinranta på deltid. Överläkaren Janne Reitala har burit det medicinska ansvaret som bisyssla. Elina Sinivirta har under alla år skött om ekonomin. Vid behov har man köpt tjänster av utomstående. I synnerhet har man haft behov av juridisk expertis och då har man anlitat vicehäradshövding Timo Pellikka som varit medlem i föreningens styrelse.

Vicehäradshövding, styrelsemedlemet Timo Pellikka

Vicehäradshövding Timo Pellikka har varit styrelsemedlem i många år.

Teija Andronoff

Teija Andronoff hann vara byråsekreterare i många år.

Medi-Heli är en registrerad förening där föreningsmötet har den högsta beslutande makten. Föreningsmötet har hållits två gånger i året. Antalet medlemmar i föreningsmötet har kretsat kring åttio och medlemmarna representerar privatpersoner som styrelsen har antagit på basis av ansökan. Föreningsmötet väljer styrelse som består av sex medlemmar (5 + 1) och styrelsen fattar beslut som berör den dagliga verksamheten. Verksamhetsledarens uppgift är att verkställa dessa beslut och utföra ärenden i praktiken. Vicehäradshövding Pekka Pinomaa och riksdagsledamot Heli Paasio har varit de mest långvariga ordförandena för Medi-Heli.

Föreningen i dag

Föreningen verkar i Helsingfors och kontoret ligger vid Georgsgatan 34, A-trappan, andra våningen. I dag är verksamhetsledaren Risto Manninen den enda som arbetar på kontoret.

Telefonnumret till kontoret är 09 756 2840, fax 09 7562 8470, e-postadressen är toimisto@mediheli.fi.

Verksamhetsledaren Risto Manninen

Verksamhetsledare Risto Manninen.

Man når verksamhetsledaren Risto Manninen också på tfn 0400 415001 eller på e-post risto.manninen@mediheli.fi. Man kan även kontakta honom på svenska.

Kontoret är öppet på vardagar, med undantag för fredagar, kl. 10.00 – 14.00.

I och med att föreningen inte längre har ansvar för ordna med läkarhelikopterverksamhet har arbetsuppgifterna minskat, men är ändå ännu inte slutförda. Under 2012 ska vi avveckla alla avtal och verksamheter som inte längre behövs. De stödprodukter som finns kvar ska man försöka realisera. Medi-Heli fortsätter att administrera fastigheterna där helikopterbaserna ligger och som FinnHEMS ab nu hyr. Verksamheten fortsätter i enlighet med föreningslagen och föreningens stadgar. Beslut om föreningens framtid och åtgärder i anslutning till detta fattas i styrelsen och på föreningsmötena.